Welcome to our websites!
 • 32220

  32220

  Nr. Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 18 32220 7520E 100 180 46 39 49 3 2.5 341.51
 • 32219

  32219

  Nr Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 17 32219 7519E 95 170 43 37 45.5 3 2.5 4484.
 • 32218

  32218

  Nr Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 16 32218 7518E 90 160 40 34 42.5 2.5 2 23949.
 • 32217

  32217

  Nr Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 15 32217 7517E 85 150 36 30 38.5 2.5 2 226 .
 • 32216

  32216

  Nr Lloji i kushinetës Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 14 32216 7516E 80 140 33 28 35.25 2.5 21232.
 • 32215

  32215

  Nr Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 13 32215 7515E 75 130 31 27 33.25 2 1.5 1.271.
 • 32214

  32214

  Nr Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 12 32214 7514E 70 125 31 27 33.25 2 1.5 2371.
 • 32213

  32213

  Nr Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 11 32213 7513E 65 120 31 27 32.75 2 1.5 2247.
 • 32212

  32212

  Nr Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 10 32212 7512E 60 110 28 24 29.75 2 1.5 11162.
 • 32211

  32211

  Nr Lloji i kushinetës Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 9 32211 7511E 55 100 25 21 26.75 2 1.5 1030 .
 • 32210

  32210

  Nr Lloji i kushinetës Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 8 32210 7510E 50 90 23 19 24,75 1,5 1,5 10626.8.
 • 32209

  32209

  Nr Lloji i kushinetës Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 7 32209 7509E 45 85 23 19 24.75 1.5 1.5 1040 .