Welcome to our websites!
 • UCF205F

  UCF205F

  KUSHTET UC Madhësia (mm) BLOCK(strehimi)Madhësia (mm) MODEL unaza e jashtme Unaza e jashtme lnner lartësia e unazës gjerësia gjatësia lartësia Pesha e distancës së vrimës Kg UCF205F 25 52 34.1 94.6 70 0.79 Rrotullime për minutë kufiri 1000000V20 rev. Grease LOW-20 HIGH+250 Top G8 Material Gcr15 Kafaz Lenient Blloku Natyror HT200 Unaza mbyllëse F Lloji i kontaktit, i papërshkueshëm nga pluhuri, i papërshkueshëm nga uji
 • UCF204F

  UCF204F

  KUSHTET UC Madhësia (mm) BLOCK(strehimi) Madhësia (mm) MODEL unaza e jashtme Unaza e jashtme lnner lartësia e unazës gjerësia gjatësia lartësia Pesha e distancës së vrimës Kg UCF204F 20 47 31 81 63 0,6 rrotullime për minutë kufiri 10000 rrotave gra020 Garancia e aksesit30rev2 Grease LOW-20 HIGH+250 Top G8 Material Gcr15 Kafaz Lenient Blloku Natyror HT200 Unaza mbyllëse F Lloji i kontaktit, i papërshkueshëm nga pluhuri, i papërshkueshëm nga uji
 • UCF206F

  UCF206F

  KUSHTET UC Madhësia (mm) BLOCK(strehimi) Madhësia (mm) MODEL unaza e jashtme Unaza e jashtme lnner lartësia e unazës gjerësia gjatësia lartësia Pesha e distancës së vrimës Kg UCF206F 30 62 38 108.5 83.4 1.23 Rrotullime për minutë Kufiri i shkallës së hyrjes20000V 100000 Grease LOW-20 HIGH+250 Top G8 Material Gcr15 Kafaz Lenient Blloku Natyror HT200 Unaza mbyllëse F Lloji i kontaktit, i papërshkueshëm nga pluhuri, i papërshkueshëm nga uji
 • UCF207F

  UCF207F

  KUSHTET UC Madhësia (mm) BLOCK(strehimi) Madhësia (mm) MODEL unaza e jashtme Unaza e jashtme lnner lartësia e unazës gjerësia gjatësia lartësia Pesha e distancës së vrimës Kg UCF207F 35 72 43 117 92 1,55 Rrotullime për minutë kufiri Z22 rrotave të jetë 20000 rev. Garancia Grease LOW-20 HIGH+250 Top G8 Material Gcr15 Kafaz Lenient Blloku Natyror HT200 Unaza mbyllëse F Lloji i kontaktit, i papërshkueshëm nga pluhuri, i papërshkueshëm nga uji
 • UCF208F

  UCF208F

  KUSHTET UC Madhësia (mm) BLOCK (strehimi) Madhësia (mm) MODEL unaza e jashtme Unaza e jashtme lnner lartësia e unazës gjerësia gjatësia lartësia Pesha e distancës së vrimës Kg UCF208F 40 80 49,1 130 102 1,87 Rrotullime për minutë, kufiri i shkallës së aksesit 100000V 100000V20 rev. Grease LOW-20 HIGH+250 Top G8 Material Gcr15 Kafaz Lenient Blloku Natyror HT200 Unaza mbyllëse F Lloji i kontaktit, i papërshkueshëm nga pluhuri, i papërshkueshëm nga uji
 • UCF209F

  UCF209F

  KUSHTETI UC Madhësia (mm) BLOCK(strehimi) Madhësia (mm) MODEL unaza e jashtme Unaza e jashtme lnner lartësia e unazës gjerësia gjatësia lartësia Pesha e distancës së vrimës Kg UCF209F 45 85 49.1 136.3 104 2.17 Rrotullime për minutë Zgjatja e shkallës Warranding 8000 Grease LOW-20 HIGH+250 Top G8 Material Gcr15 Kafaz Lenient Blloku Natyror HT200 Unaza mbyllëse F Lloji i kontaktit, i papërshkueshëm nga pluhuri, i papërshkueshëm nga uji
 • UCF210F

  UCF210F

  KUSHTET UC Madhësia (mm) BLOCK(strehimi) Madhësia (mm) MODEL unaza e jashtme Unaza e jashtme lnner lartësia e unazës gjerësia gjatësia lartësia Pesha e distancës së vrimës Kg UCF210F 50 90 51.6 143 111 2.7 Rrotullime për minutë 2,000 Zv 11 rrotave. Grease LOW-20 HIGH+250 Top G8 Material Gcr15 Kafaz Lenient Blloku Natyror HT200 Unaza mbyllëse F Lloji i kontaktit, i papërshkueshëm nga pluhuri, i papërshkueshëm nga uji
 • UCF211F

  UCF211F

  KUSHTET UC Madhësia (mm) BLOCK(strehimi) Madhësia (mm) MODEL unaza e jashtme Unaza e jashtme lnner lartësia e unazës gjerësia gjatësia lartësia Pesha e distancës së vrimës Kg UCF211F 55 100 55,5 162 130 3,31 Rrotullime për minutë, kufiri i shkallës së aksesit 80001V 80001V. Grease LOW-20 HIGH+250 Top G8 Material Gcr15 Kafaz Lenient Blloku Natyror HT200 Unaza mbyllëse F Lloji i kontaktit, i papërshkueshëm nga pluhuri, i papërshkueshëm nga uji
 • UCF212F

  UCF212F

  KUSHTETI UC Madhësia (mm) BLOCK(strehimi) Madhësia (mm) MODEL unaza e jashtme Unaza e jashtme lnner lartësia e unazës gjerësia gjatësia lartësia Pesha e distancës së vrimës Kg UCF212F 60 110 65.1 175 142 4.9 Rrotullime për minutë kufizimi 80001arv 3 rev25 rev0 Grease LOW-20 HIGH+250 Top G8 Material Gcr15 Kafaz Lenient Blloku Natyror HT200 Unaza mbyllëse F Lloji i kontaktit, i papërshkueshëm nga pluhuri, i papërshkueshëm nga uji
 • UCF213F

  UCF213F

  KUSHTET UC Madhësia (mm) BLOCK(strehimi)Madhësia (mm) MODEL unaza e jashtme Unaza e jashtme lnner lartësia e unazës gjerësia gjatësia lartësia Pesha e distancës së vrimës Kg UCF213F 65 120 65.1 186 149 5.66 Rrotullime për minutë kufiri 70001V shkalla e hyrjes 70001V 70000V. Grease LOW-20 HIGH+250 Top G8 Material Gcr15 Kafaz Lenient Blloku Natyror HT200 Unaza mbyllëse F Lloji i kontaktit, i papërshkueshëm nga pluhuri, i papërshkueshëm nga uji
 • UCF215F

  UCF215F

  KUSHTET UC Madhësia (mm) BLOCK(strehimi) Madhësia (mm) MODEL unaza e jashtme Unaza e jashtme lnner lartësia e unazës gjerësia gjatësia lartësia Pesha e distancës së vrimës Kg UCF215F 75 130 77.8 199 159 6.78 Rrotullime për minutë kufiri 700001V 70001V 70000V 70001V 150 130 Grease LOW-20 HIGH+250 Top G8 Material Gcr15 Kafaz Lenient Blloku Natyror HT200 Unaza mbyllëse F Lloji i kontaktit, i papërshkueshëm nga pluhuri, i papërshkueshëm nga uji