Welcome to our websites!
 • 30214

  30214

  Nr Lloji i kushinetës Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 15 30214 7214E 70 125 24 21 26.25 2 1.5 1736.
 • 30213

  30213

  Nr Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 14 30213 7213E 65 120 23 20 24.75 2 1.5 1520.
 • 30212

  30212

  Nr Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 13 30212 7212E 60 110 22 19 23.75 2 1.5 10303.
 • 30211

  30211

  Nr Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 12 30211 7211E 55 10 21 18 22.75 2 1.5 1315.8 .
 • 30210

  30210

  Nr Lloji i kushinetës Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 11 30210 7210E 50 90 20 17 21.75 1.5 1.5 5921.
 • 30209

  30209

  Nr Lloji i kushinetës Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 10 30209 7209E 45 85 19 16 20.75 1.5 1.5 637.
 • 30208

  30208

  Nr. Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 9 30208 7208E 40 80 18 16 19.75 1.5 1.5 637
 • 30206

  30206

  Nr Lloji i mbajtësit Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 7 30206 7206E 30 62 16 14 17.25 1 1 43.3 021.
 • 30207

  30207

  Nr Lloji i kushinetës Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 8 30207 7207E 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 63324.
 • 30205

  30205

  Nr. Lloji i kushinetave Dimensioni Ngarkesa dinamike e vlerësuar Cr(Kn) Ngarkesa statike e raled Cor(Kn) Pesha(Kg) Kodi aktual Kodi origjinal d DBCT Rmin rmin 6 30205 7205E 25 52 15 13 16.25 1 1 32.2 37
 • UCFL218

  UCFL218

  Modeli Madhësia e pamjes(mm) kg Modeli i piedestalit mbajtës të përshtatur DBSLJHA A1 A2 N DS UCFL218 160 96 39.7 320 265 205 68 24 40 25 M22 11 UC218 FL218
 • UCFL217

  UCFL217

  Modeli Madhësia e pamjes(mm) kg Modeli Modeli i piedestalit mbajtës të përputhur DBSLJHA A1 A2 N DS UCFL217 150 85.7 34.1 305 248 190 63 24 36 25 M22 9.3 UC217 FL217